Sprawdź regulamin sklepu i zwroty - fototapeta.com.pl

Reklamacje i zwroty

Ogólne informacje

1. Fototapeta.com.pl jest serwisem produkcji na zamówienie. 

2. Nabywca określa parametry zamówienia- wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualne opcje wykończenia. 

3. Zamówiony przez Nabywcę produkt ( fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nabywcy nie przysługuje. 

 Uszkodzenie przesyłki

Przy odbiorze przesyłki kurier jest zobowiązany do sprawdzenia przez Ciebie jej zawartości. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki kurier sporządzi dokument reklamacyjny potwierdzający wadliwą przesyłkę. Na jej podstawie, w ciągu 10 dni roboczych wydrukujemy i prześlemy do Ciebie nową zamówioną grafikę.

Prosimy o dokładne sprawdzanie paczek w obecności kuriera, gdyż wykrycie wad, wynikających z niewłaściwej przesyłki po wyjściu kuriera nie będą uwzględniane.

Reklamacja


W przypadku wykrycia wad typu:

  • zły rozmiar
  • zły materiał
  • brak części składowych zamówienia


Prosimy o pilny kontakt pod adresem duzy@duzyformat.com.pl. Załącz do maila fotografię potwierdzającą zauważone wady wraz z ich opisem.
W ciągu 10 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy pieniądze.

UWAGA!
Fototapeta.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Przy druku grafik na materiałach fototapetowych, plakatowych, samoprzylepnych i płótnie  niewielkie  niezgodności kolorystyczne w porównaniu z motywami wzorcowymi, a także różnice wynikające z innego formatu, jakości materiałów i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Grafiki widoczne na ekranie monitora mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od gotowych wydruków z powodu różnych stopni kalibracji monitora, nasycenia materiałów tuszami do druku i kolorystyki samej grafiki. W/w różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
Reklamacji nie podlegają faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez klienta.

W przypadku reklamacji obowiązkiem kupującego jest zgłoszenie jej pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacji w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu dwóch miesięcy od momentu dostarczenia towaru.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.


Wydruki wykonywane są na materiałach najwyższej jakości, przeznaczonych specjalnie pod zewnętrzne bądź wewnętrzne warunki wystawiania. Materiały są odpowiednio dobrane pod tusze i maszyny, na których są wykonywane. Przeciętna trwałość i odporność grafik wydrukowanych nie różni się od powszechnie dostępnych na rynku. Grafiki są w niewielkim stopniu odporne na mycie i czyszczenie, w przypadku położenia laminatu ? odporność wzrasta i grafika jest wodoodporna.


W przypadku wysłania przez Duzyformat.com.pl wydruku bez wad w ramach uwzględnionej reklamacji, Duzyformat.com.pl ma prawo żądać od Kupującego zwrotu wadliwego towaru.
Przed rozpoczęciem montażu zakupionego produktu wymagane jest dokładnie sprawdzenie wszystkich jego właściwości oraz zgodności z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku rozpoczęcia lub wykonania montażu wydrukowanej grafiki nie ma możliwości reklamacji wad, które powinny być wykryte przed pracami monterskimi. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Duzyformat.com.pl. Używanie towaru w sposób inny niż podają instrukcje producenta skutkuje brakiem możliwości reklamacji.