Regulamin dekor szklany - fototapeta.com.pl

Regulamin kupna i montażu dekorów szklanych firmy Duży Format z siedzibą w Toruniu

  1. Zasady dotyczące zamawiania i produkcji szyb z nadrukiem.
  2. Zasady dotyczące terminu realizacji.
  3. Zasady dotyczące montażu.
  4. Gwarancje i reklamacje.

 

1.  Zasady dotyczące zamawiania i produkcji szyb z nadrukiem

1.1.Na szyby nanoszony jest nadruk bezpośredni ( druk UV)

1.2Maksymalna szerokość zadruku wynosi 190 x 300 cm , grafiki powyżej tych wymiarów składają się z dwóch lub więcej części (w zależności od rozmiaru). W sklepie internetowym www.fototapeta.com.pl największe szkło sprzedajemy w rozmiarze 125 x 250 cm, ze względu na wysyłkę.

1.3Maksymalna długość szkła o grubości 4 mm, jaką można wykonać i przewieźć w jednym kawałku to maksymalnie 300cm

2.2. Zdjęcia drukowane są zazwyczaj z materiałów powierzonych, lub zakupionych z ogólnodostępnych banków zdjęć. Koszt ich wykorzystania pokrywa Klient.

1.3.Otrzymane zdjęcie skalujemy do wymaganego wymiaru i dokonujemy drobnych korekt nieodpłatnie. Inne prace graficzne wykonujemy odpłatnie na życzenie Klienta, według jego wskazówek – jeśli można je uwzględnić. Koszty oraz zakres prac każdorazowo ustalane są indywidualnie.

1.4.Z reguły nie ingerujemy w składowe kolorów. Klient musi brać pod uwagę, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy obrazem wyświetlanym przez komputer, a wydrukowanym na szybie. Jest to zależne od kalibracji monitora oraz sposobu kodowania kolorów poszczególnych urządzeń, a także od parametrów szyby.

1.5.Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz treść zakupionych zdjęć. W związku z tym efekty wykorzystania wybranych przez Klienta zdjęć nie podlegają reklamacji.

1.6.Jeżeli Klient życzy sobie, aby wydruk uzyskał konkretny odcień danego koloru, musi dostarczyć próbki kolorystyczne w skali CMYK wraz z opisanymi składowymi poszczególnych odcieni. Na tej podstawie odpłatnie przygotowywane są próbki wydruków, aż do uzyskania żądanego i zadowalającego wyniku.

1.7.Wszelkie istotne, dotyczące zlecenia ustalenia wymagają formy pisemnej, przez które rozumie się zwykłą formę pisemną i wiadomości przesyłane e-mailem. W szczególnych przypadkach dochowanie formy pisemnej polegać może na przesłaniu właściwej osobie informacji sms.

1.8.Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie firmy Duży Format oraz na jej stronie internetowej.

1.9.Dokonywanie przez Duży Format zmian w Regulaminie nie wpływa na sposób wykonywania zamówień, których realizację rozpoczęto przed wprowadzeniem zmian.

 

2.  Termin realizacji zlecenia

2.1.Termin realizacji zamówienia szyb z nadrukiem każdorazowo ustalany jest z Klientem indywidualnie, jednak nie może on być krótszy niż 7 dni roboczych dla szyb standardowych (tj. 4 mm szkło niehartowane) – termin ten dotyczy wykonania szyb – bez montażu.

2.2Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

2.3Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z potwierdzeniem zlecenia przez Klienta.

2.4Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest wpłacenie zaliczki oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

2.5.Zamawiający/Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i wymiana informacji dotyczących zlecenia.

2.6.W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji wpłacona przez Klienta zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia przepada.

2.7 Po realizacji zamówienia - w momencie, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki - wystawiana jest faktura. Sposób doręczenia faktury ustalany jest z Klientem.

 

3.  Montaż

3.1 Montaż odbywa się najwcześniej po 7 dniach roboczych od złożenia zamówienia.

3.2 Data montażu ustalana jest wspólnie z Klientem.

3.3 Montaż może odbywać się z wykorzystaniem różnych technologii i technik (np. klej, dystanse, śruby, profile aluminiowe). Sposób montażu ustalany jest z Klientem.

 

4. Gwarancje i reklamacje

4.1. Produkty i usługi świadczone przez firmę Duży Format objęte są 12- miesięczną gwarancją jakości.

4.2. Rzeczywisty wygląd wykonanego produktu może się różnić od produktów prezentowanych na zdjęciach umieszczonych w serwisie fotolia.com, co nie daje podstawy do roszczeń wobec wykonawcy.

4.3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (barwa, proporcje) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4.4. Reklamacji nie podlega produkt, który został uszkodzony mechanicznie przez użytkownika lub osoby trzecie, albo użytkowany jest w sposób niewłaściwy – nie odpowiadający właściwościom produktu.

4.5. Reklamacji nie podlega produkt, który został uszkodzony podczas transportu przez Klienta lub osoby, którym transport powierzył.

4.6. Różnice w wymiarach produktu względem miejsca jego montażu, wynikające z błędnego pomiaru wykonanego przez Klienta nie podlegają reklamacji. W przypadku wykonania błędnego pomiaru, Klient ponosi pełne koszty ponownego wykonania zlecenia lub prac adaptacyjnych.
4.7. Reklamacji nie podlega produkt montowany samodzielnie przez Klienta lub osoby trzecie.

4.8. Duży Format nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe po odbiorze przez Klienta, do których doszło bez winy wykonawcy z powodu działania siły wyższej.

4.9. Ewentualne spory między firmą Duży Format a Klientami rozstrzygane są w pierwszej kolejności w sposób polubowny.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019r.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszą politykę prywatności sporządzono w celu zapewnienia lepszej obsługi Użytkowników Usług świadczonych przez DużyFormat Magdalena Dorożyńska („My”) na witrynie internetowej fototapeta.com.pl i duzyformat.com.pl, którzy są zainteresowani tym, w jaki sposób wykorzystuje się online ich Dane umożliwiające identyfikację. Prosimy Użytkowników, aby uważnie przeczytali niniejszą Politykę prywatności i postarali się dokładnie zrozumieć, w jaki sposób na naszej witrynie internetowej zbieramy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy Dane umożliwiające identyfikację oraz Dane nieumożliwiające identyfikacji. KORZYSTANIE Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NASZEJ USŁUGI OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ Użytkownika PRAKTYK OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej “Rozporządzeniem”.

JAKIE RODZAJE INFORMACJI ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKÓW NASZYCH USŁUG?

Zbierane przez nas informacje można podzielić na dwie kategorie: Dane umożliwiające identyfikację oraz Dane nieumożliwiające identyfikacji. Dane umożliwiające identyfikację obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do dokładnej identyfikacji Użytkownika. Dane nieumożliwiające identyfikacji to wszelkie informacje zbiorcze lub informacje, które nie mogą posłużyć do ujawnienia tożsamości Użytkownika. Następne sekcje opisują, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy wszystkie Dane umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Powyższe informacje można powiązać z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać nam dane osobowe na swój temat zgodnie z Warunkami korzystania z Usługi, a jeżeli jesteśmy zobowiązaniu ujawnić logi z serwerów w wyniku działań prawnych, niektóre strony trzecie takie jak dostawca usług internetowych Użytkownika mogą powiązać nasze anonimowe dane techniczne z Użytkownikiem, wykorzystując przy tym informacje, które wykraczają poza informacje znajdujące się na naszych serwerach.

Możemy również wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne anonimowe informacje śledzące, aby poprawić interakcję naszych serwerów z komputerem Użytkownika. Możemy też nawiązywać współpracę z zewnętrznymi reklamodawcami, którzy mogą (sami lub za pośrednictwem swoich partnerów) umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Przy składaniu zamówienia na świadczenie usług lub rejestracji na naszej stronie internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego, numeru telefonu, informacji dotyczących karty kredytowej, numeru ubezpieczenia społecznego lub innych szczegółowych informacji, których podanie jest konieczne do korzystania z naszych Usług.

W momencie wyrażenia zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez nas informacji umożliwiających dokonywanie przez Użytkownika zakupów w obniżonej cenie (rabaty, promocje) lub ofert specjalnych, za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzamy jedynie podane dobrowolnie przez Użytkownika jego następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności za formularz kontaktowy web-push rozumie się wszelkie komunikaty zawierające informacje marketingowe wysyłane przez nas Użytkownikowi podczas korzystania ze strony fototapeta.com.pl i duzyformat.com.pl jak i podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie powiadomień marketingowych za pomocą komunikatu wyrażonego przez przeglądarkę internetową, z której korzysta (web-push). W takim wypadku Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, ponieważ operuje wyłącznie na danych, które w momencie korzystania są zapisane w pamięci przeglądarki. Administrator nie ma dostępu do danych zgromadzonych w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zgoda ta może być odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI?

Administratorem danych osobowych jest DużyFormat Magdalena Dorożyńska z siedzibą w Toruń 87-100 ul. Polna 129. Możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości droga poczty elektronicznej na adres email: duzy@duzyformat.com.pl lub droga tradycyjnej poczty na adres: DużyFormat Magdalena Dorożyńska, Toruń 87-100 ul. Polna 129 We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (RODO) droga poczty elektronicznej na adres email: duzy@duzyformat.com.pl lub droga tradycyjnej poczty na adres: DużyFormat Magdalena Dorożyńska, Toruń 87-100 ul. Polna 129.

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE?

Zbieramy dane osobowe od Użytkownika, kiedy Użytkownik tworzy konto, składa zamówienie, zapisuje się na biuletyn informacyjny lub wprowadza inne informacje na naszej witrynie internetowej. Dodatkowo za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług, nasze serwery automatycznie zbierają informacje z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika. Te informacje obejmują adres IP Użytkownika i rodzaj przeglądarki internetowej (jeżeli Użytkownika korzysta z przeglądarki), numer identyfikacyjny urządzenia, lokalizację (jeżeli Użytkownik ma tę funkcję włączoną), dostawcę usług internetowych lub dostawcę usług bezprzewodowych, strony przekierowujące/strony wyjściowe, rodzaj platformy, datę/znacznik czasu i liczbę kliknięć, początek i koniec każdej sesji, rodzaj przesyłanych Użytkownikowi materiałów marketingowych dostosowanych do jego preferencji zakupowych (formularze kontaktowe web-push; oferty przesyłane drogą mailową, itp.), przejrzane i umieszczone w koszyku zamówienia oraz sposób ich przeglądania.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Możemy wykorzystywać informacje, które uzyskujemy od Użytkownika zgodnie z tym, co opisano powyżej, w celu szybkiego przetwarzania wszystkich transakcji Użytkownika oraz okresowego przesyłania wiadomości mailowych dotyczących zamówienia złożonego przez Użytkownika lub dowolnych innych Usług. Informacje zbierane automatycznie z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika pozwalają nam na poprawę naszych Usług. Możemy wykorzystywać te informacje do analizowania tendencji dotyczących obciążenia naszych serwerów, świadczenia Usług, zapobiegania oszustwom, zbiorczego monitorowania ruchu odwiedzających i gromadzenia szerokiego zakresu informacji demograficznych. Nie ujawniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Dostawcy usług w przypadku przetwarzania zakupu Użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania i udokumentowania łączących nas umów, przesyłania wiadomości drogą poczty elektronicznej dotyczących złożonych zamówień lub w celach wykonania innych usług świadczonych przez Administratora. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy, a w szczególności z przepisami dotyczącymi, m. in. celów związanych z obsługą Usługi i fakturowania w ramach ujawnienia danych osobowych organom publicznym - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

W oparciu o dodatkową zgodę wyrażoną przez Użytkownika dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności świadczenia usługi newslettera lub przesyłania Użytkownikowi bonusów (lub rabatów) i innych informacji marketingowych na podstawie danych przekazanych Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, kontaktowania się z Użytkownikiem przez przedstawicieli działu Call Center Administratora, na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na przetwarzaniu danych osobowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk w celach marketingowych, w tym profilowania,, ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Dane osobowe pozyskane z plików cookies zapisanych w przeglądarkach lub urządzeniach przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na wykonywaniu czynności analitycznych lub statystycznych, czynności administracyjnych dotyczących świadczonych Usług, przeciwdziałania fraudom czy śledzeniu zagregowanego ruchu Użytkowników serwisów internetowych. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z tym celem. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie ma prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika do takich celów.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Nie korzystamy ze skanowań podatności i/lub skanowania pod kątem standardów PCI. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez zabezpieczone sieci i są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie informacje szczególnie chronione/informacje kredytowe są zaszyfrowane za pomocą technologii Transport Layer Security (TLS).

Wdrożyliśmy różnorodne środki bezpieczeństwa, które mają zastosowanie, kiedy Użytkownik składa zamówienie, wprowadza lub przesyła dane lub uzyskuje do nich dostęp. Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.

INNE INFORMACJE

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto z kontem serwisu Facebook lub dowolnego innego serwisu, otrzymamy i będziemy przechowywać podstawowe dane dotyczące rejestracji konta, które Użytkownik przekazuje takiemu serwisowi, takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę Użytkownika i adres URL strony profilu. Możemy również uzyskiwać z kanału aktywności i wyświetlać treści powiązane z korzystaniem przez Użytkownika z naszych Usług lub inne informacje z serwisu Facebook i innych powiązanych serwisów, włączając w to treść strony głównej, aktualizacje statusu, komentarze, zdjęcia i informacje na temat miejsca pobytu w zakresie, w jakim Użytkownik udzieli nam dostępu do informacji z takich serwisów.

INFORMACJE PUBLICZNE

Za każdym razem, gdy Użytkownik opublikuje jakąś treść, komentarz lub inny materiał z wykorzystaniem naszych Usług, możemy użyć nazwy Użytkownika na witrynie internetowej w powiązaniu z tą treścią i możemy według własnego uznania zezwolić innym Użytkownikom na wyszukiwanie informacji na naszej witrynie internetowej, włączając w to informacje na temat Użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie informacje, które Użytkownik publikuje na naszej witrynie internetowej, są publicznie dostępne. Inni Użytkownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem tych komentarzy i treści. Możemy rozprowadzać – za pośrednictwem Internetu i innych mediów – inne materiały przesyłane przez Użytkownika podczas korzystania z naszych Usług.

CZY KORZYSTAMY Z „PLIKÓW COOKIE”?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika (jeżeli Użytkownik się na to zgadza). Pliki cookie umożliwiają systemom witryny internetowej lub dostawcy rozpoznanie przeglądarki internetowej Użytkownika oraz zapisanie i zapamiętanie pewnych informacji. Korzystamy z plików cookie do monitorowania niektórych rodzajów informacji podczas wizyty Użytkownika na naszej witrynie internetowej lub podczas korzystania z naszych Usług. Na przykład korzystamy z plików cookie do zapamiętywania i przetwarzania informacji o usługach zapisanych przez Użytkownika w koszyku. Te informacje pomagają nam również zrozumieć preferencje Użytkownika na podstawie wcześniejszej lub obecnej aktywności na witrynie internetowej, co pozwala nam dostarczać Użytkownikom lepsze usługi. Wykorzystujemy pliki cookie również do przygotowywania danych zbiorczych dotyczących ruchu na witrynie internetowej oraz interakcji z witryną internetową, tak abyśmy w przyszłości mogli oferować Użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z witryny i oferowanych tam narzędzi. Pliki cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszych Usług. W związku z tym, jeżeli przeglądarka internetowa Użytkownika jest ustawiona w taki sposób, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, Usługi mogą nie działać poprawnie na danej przeglądarce internetowej. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na wykorzystanie plików cookie, biorą pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę funkcjonalności naszych Usług.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE, ABY:

  • zapamiętywać i przetwarzać informacje o przeglądanej przez Użytkownika ofercie usług podczas odwiedzania strony internetowej fototapeta.com.pl i duzyformat.com.pl oraz konkretnych usługach zapisanych przez przez Użytkownika w koszyku podczas składania zamówienia,
  • zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na przyszłość,
  • zapisywać informacje o wyświetlanych reklamach.

Użytkownik może zdecydować, że komputer Użytkownika będzie go informował za każdym razem, kiedy przesyłany będzie plik cookie. Alternatywnie Użytkownik może wybrać opcję wyłączającą obsługę wszystkich plików cookie. Ustawienia te można zmienić w przeglądarce internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer). Każda przeglądarka jest nieco inna, więc Użytkownik powinien skorzystać z menu pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że jeżeli Użytkownik wyłączy obsługę plików cookie, nasze Usługi mogą nie działać poprawnie na tej przeglądarce, przy czym Użytkownik nadal może składać zamówienia.

CZY KORZYSTAMY Z „SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH”?

Tak. Sygnały nawigacyjne („Web beacons”), znane również jako niewidoczne obiekty gif („clear gif”) lub znaczniki akcji („action tags”), to małe przezroczyste obrazy graficzne, które często wykorzystuje się w połączeniu z plikami cookie do dalszej personalizacji witryny internetowej i Usług, które zapewniamy naszym Użytkownikom, a także do zbierania ograniczonego zestawu informacji na temat Użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne możemy również wykorzystywać w wiadomościach mailowych w celu lepszego zrozumienia zachowań naszych klientów. Nie wiążemy sygnałów nawigacyjnych z żadnymi Danymi umożliwiającymi identyfikację.

CZY KORZYSTAMY Z „METADANYCH”?

Tak. Kiedy Użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej jako artysta, rejestrujemy również wszelkie metadane powiązane z obrazami przesyłanymi przez Użytkownika. Metadane to zazwyczaj dane techniczne powiązane z treścią przesyłaną przez Użytkownika. Metadane mogą na przykład opisywać, w jaki sposób, kiedy i przez kogo dana treść została pobrana i sformatowana. Zwracamy jednak uwagę na to, że żadne z tych automatycznie zbieranych informacji technicznych nie są powiązane z żadną zidentyfikowaną osobą w momencie ich zbierania.

CZY KORZYSTAMY Z „IDENTYFIKATORÓW URZĄDZEŃ”?

Za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą urządzenia mobilnego (takiego jak telefon lub tablet), możemy gromadzić, monitorować i przechowywać na takim urządzeniu mobilnym Użytkownika i/lub zdalnie przechowywać (również w więcej niż jednym miejscu) tak zwane „identyfikatory urządzeń” i uzyskiwać do nich dostęp. Identyfikatory urządzeń to niewielkie pliki z danymi lub podobne struktury danych, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym Użytkownika lub są powiązane z takim urządzeniem i które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia mobilnego Użytkownika. Identyfikatorami urządzeń mogą być dane związane z elementami sprzętowymi urządzenia mobilnego lub dane związane z systemem operacyjnym lub innym oprogramowaniem urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzeń mogą zapewniać nam lub partnerom zewnętrznym informacje dotyczące tego, w jaki sposób Użytkownik przegląda nasze Usługi i w jaki sposób z nich korzysta, co pomaga nam w sporządzaniu raportów oraz zapewnianiu spersonalizowanych treści i reklam. Zwracamy uwagę na to, że niektóre funkcje zapewnianych przez nas Usług mogą nie działać poprawnie, jeżeli korzystanie z identyfikatorów urządzeń jest wyłączone, niepoprawne lub niedostępne.

USŁUGI ANALITYCZNE DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google. Pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Te narzędzia zbierają informacje przesyłane przez urządzenie Użytkownika lub naszą Usługę, włączając w to strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika, dodatki i inne informacje, które pomagają nam ulepszyć nasze Usługi. Zwracamy uwagę na to, że od czasu do czasu możemy zmienić Dostawców usług analitycznych, z którego usług korzystamy. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy lub Dostawcom usług analitycznych i przez nich przechowywane. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ADRES MAILOWY UŻYTKOWNIKA?

Przy tworzeniu konta lub składaniu zamówienia wymagamy od Użytkownika podania swojego adresu mailowego. Z adresu mailowego Użytkownika korzystamy zarówno do celów przetwarzania transakcji (np. przesyłania powiadomień dotyczących statusu zamówienia), jak i do celów promocyjnych (np. przesyłanie biuletynów, ofert dotyczących nowych usług, powiadomień na temat wydarzeń oraz specjalnych ofert stron trzecich). Przesyłane przez nas wiadomości mailowe zawierają kod, który umożliwia naszej bazie danych śledzenie sposobu wykorzystania tych wiadomości mailowych przez Użytkownika, włączając w to informacje na temat tego, czy daną wiadomość mailową otwarto i jakie odnośniki kliknięto (w stosownych przypadkach). Jeżeli Użytkownik wolałby nie otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości mailowych, powinien skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: duzy@duzyformat.com.pl.

Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania pewnych komunikatów takich jak ogłoszenia dotyczące usług i wiadomości administracyjnych, z których otrzymywania Użytkownik nie może zrezygnować.