Jak przygotować plik - fototapeta.com.pl

Przygotowanie pliku

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

1. Przyjmujemy tylko i wyłącznie pliki zamknięte w formatach EPS, PDF, TIFF (ewentualnie JPG) bez kompresji lub z kompresją LZW. Wszystkie maski i efekty muszą zostać usunięte, a warstwy spłaszczone. Wszelkie efekty przejścia, gradienty, cienie, przezroczystości, itp. należy wykonywać w Adobe Photoshop i osadzać w miarę potrzeb w plikach innego formatu.


2. Grafika powinna być przygotowana w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez profilu kolorystycznego. Jeżeli wymagany jest konkretny profil kolorystyczny, jego nazwa musi zostać wyspecyfikowana w zapytaniu, a możliwości realizacji zamówienia skonsultowana i potwierdzona przed jego przyjęciem do realizacji.


3. Kolory typu Pantone należy przełożyć na skalę CMYK zgodnie ze wzornikiem Pantone.


4. W celu uzyskania pełnego nasycenia apli, kolor czarny należy podbić do wartości C50 M50 Y50 K100.


5. Wydruki czarno-białe należy przygotować w skali szarości (GREYSCALE).


6. Do zamówienia powinien być dołączony wydruk próbny wykonany z pliku produkcyjnego, stanowiący wzór koloru i poprawności grafiki. Kolorystyka wydruku wykonanego bez ww wzorca nie podlega reklamacji.


7. Pliki do wycinania po obrysie prosimy dostarczać w formie wykrojnika (krzywa) CDR, EPS, AI. Jeżeli wycinamy z materiału wcześniej drukowanego, wydruk musi uwzględniać nadlewki min 5mm.


8. Każdy tekst musi być zamieniony na krzywe lub zrasteryzowany.


9.Wszystkie pliki należy zapisać w skali 1:1 z rozdzielczością nie przekraczającą wartości:
- 300 dpi dla wydruków cyfrowych
- 150 dpi dla wydruków solwentowych poniżej 5m2
- 100 dpi dla wydruków solwentowych powyżej 5m2
* w przypadku użycia czcionki 10 pkt i poniżej, zalecana rozdzielczość 200dpi
** pliki rastrowe powyżej 5m2 mogą być przesyłane w skali 1:10 z dziesięciokrotnie większą rozdzielczością
*** dla wydruków wielkoformatowych, w szczególności siatek na budynki, zalecana rozdzielczość 30 dpi


10. Pliki nie powinny przekraczać 700 MB.


11.W zależności od nośnika oraz specyfikacji późniejszej obróbki, plik powinien zawierać spad technologiczny czyli fragment grafiki wychodzący poza obszar "widzialny”.
- Materiał do druku cyfrowego - Spad 3 mm na każdą stronę grafiki,
- Materiał rolowy do naklejania Spad od 10 do 20 mm na każdą stronę grafiki w zależności od formatu Roll up (system kasetowy) 100 mm od dolnej krawędzi grafiki (chowane w kasecie)
Materiał do zgrzewania, wzmacniania, naciągania na ramy - Wg indywidualnych ustaleń


12. UWAGA! Opcja overprint powinna być włączona TYLKO w przypadku tekstu w kolorze czarnym. Elementy w kolorze białym z włączoną opcją overprint zostaną automatycznie usunięte.


13. Niektóre materiały nie zawsze będą wyglądały tak jak na monitorze Twojego komputera - wynika to z odmiennej kalibracji samego monitora, jak i z odmiennych trybów kolorystycznych obowiązujących w monitorach(RGB - monitor, CMYK - druk).


14. Niektóre podłoża powodują spadek nasycenia kolorów - wynika to z ich składu i struktury.


15. Za przygotowanie plików odpowiedzialny jest Klient, chyba że umowa stanowi inaczej.